Informații de contact
19.07.2016

Subdiviziunea/funcţia 

Numele/prenumele

Număr de telefon

Director

Viorel Chetraru

0 22 257 203

Director-adjunct

Cristina Ţărnă

0 22 257 321

Director-adjunct

Vadim Cojocaru

 

Serviciul relaţii publice 

Angela Starinschi
Victoria Timuş

0 22 257 412
0 22 257 238

Serviciul juridic

Lucia Iordanov

0 22 257 293

Secţia secretariat şi arhivă

Irina Şopeac

0 22 257 294
0 22 257 350

Direcţia generală combaterea corupţiei 

Viorel Mihailă

0 22 257 216

Direcţia generală urmărire penală 

Bogdan Zumbreanu

0 22 257 207

Direcţia generală prevenirea corupţiei  

Vitalie Verebceanu

0 22 257 425

Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

 

0 22 257 422

Direcţia evaluarea riscurilor şi sensibilizare anticorupţie

Olga Ţîju

0 22 257 352

Secţia instruiri şi interacţiune civilă

Ion Pruteanu

0 22 257 295

Direcţia economico-financiară şi administrare 

Vadim Racoviţă

0 22 257 214

Direcţia resurse umane

Victor Filip

0 22 257 212

Direcţia securitate internă

Ştefan Tulbure

0 22 257 213

Serviciul prevenire şi combatere a spălării banilor

Vasile Şarco

0 22 257 206

Direcţia generală teritorială "Centru"  

Lilian Cotenco

0 22 257 246

Direcţia generală teritorială "Nord"  

Ghenadie Tanas

0 231 2 70 52

Direcţia generală teritorială "Sud"  

Alexandru Ţărnă

0 299 2 16 77

Copyright © 2017 Centrul Național Anticorupție