Activităţi planificate pentru săptămâna 27-31 mai 2019
24.05.2019 289 Accesări  

În săptămână 27-31 mai 2019, Direcţia educaţie anticorupţie a Centrului Naţional Anticorupţie va asigura formarea şi informarea agenţilor publici din cadrul Academiei de Administrare Publică, Autorităţii Naţionale de Integritate, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării,  MOLDINSOLV şi Consiliul Naţional pentru Determinarea Dezabilităţii şi Capacităţii de Muncă. Entităţile publice vor beneficia de asistenţă pe politicile de integritate şi anticorupţie,  institutul avertizorului de integritate şi răspunderea pentru lipsa integrităţii etc.

În perioada de referinţă va continua Campania „Corupţia dăunează grav sănătăţii" desfăşurată în comun cu reprezentanţii MSMPS, în cadrul a mai multor instituţii medicale, cum ar fi: Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie din Chişinău, Spitalul Clinic municipal de boli contagioase de copii din Chişinău, Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească din Chişinău, CS şi OMF din r-ul.Ocniţa, CS şi OMF din r-ul. Donduşeni etc. 

La data de 31 mai 2019 în mun. Briceni va continua derularea Campaniei de sensibilizare în teritoriu „O zi anticorupţie în oraşul tău". Cu suportul administraţiei publice locale, vor fi desfăşurate întrunuri şi instruiri pentru agenţii publici din cadrul administraţiei publice locale, staful de conducere a serviciilor desconcentrate în teritoriu, lucrătorii medicali, agenţii publici din cadrul Agenţiei Servicii Publice şi angajaţii inspectoratului de poliţie.  

De asemenea, în cadrul campaniei date ofiţerii Centrului vor informa cetăţenii despre modalităţile de denunţare a cazurilor de corupţie, îi vor încuraja să nu tolereze corupţia şi să informeze CNA despre cazurile pe care le cunosc.  

În săptămâna curentă, Centrul Naţional Anticorupţie în comun cu Inspectoratul General de Poliţie lansează Campania de informare a agenţilor publici din cadrul inspectoratelor de poliţie de ţară, în scopul cultivării măsurilor de integritate profesională/instituţională şi prevenirii și combaterii faptelor de corupție. 

Prin toate campaniile sale, Centrul încurajează integritatea, cinstea şi răspunderea funcţionarilor publici, dar şi a cetăţenilor. 

 

 

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție