Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal
14.10.2016

Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În conformitate cu prevederile art. 6 al Legii nr. 1104-XV din 06.06.2002 „Cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie", CNA este în drept să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii, precum şi să prelucreze date cu caracter personal pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute în art. 4 al Legii menţionale, după cum urmează:

-  prevenirea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional;

efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei;

- efectuarea evaluării integrităţii instituţionale în condiţiile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, monitorizarea implementării planurilor de integritate şi aprecierea progreselor realizate;;

- efectuarea analizei operaţionale şi strategice a actelor de corupţie, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, a informaţiei privind studiile analitice ale fenomenului corupţiei;

-  recuperarea bunurilor infracţionale.

În contextul dat, Centrul Naţional Anticorupţie prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, fiind înregistrat, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, cu numărul 0000026.

În conformitate cu prevederile art.art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adresezecu o cerere scrisă către Centrul Naţional Anticorupţie, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 198.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional Anticorupţiepe adresa Legislație

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție