Lecții de integritate
18.09.2017

RO

VIDEO - Respectarea regimului juridic al cadourilor
VIDEO - Transparența decizională și asigurarea accesului la informații de interes public
VIDEO - Angajarea în bază de merit și integritate profesională
VIDEO - Restricțiile și limitările foștilor agenți publici (pantuflajul)
VIDEO - Influențele necorespunzătoare

VIDEO - Incidentele de integritate

VIDEO - Conflictul de interese și favoritismul

VIDEO - 1 Regimul de incompatibilități, restricții în ierarhie și limitări ale publicității

         VIDEO - 1.1 Regimul de incompatibilități

         VIDEO - 1.2 Restricții în ierarhie

         VIDEO - 1.3 limitări ale publicității

VIDEO - Denunțarea corupției și protecția avertizorilor de integritate

VIDEO - Gestionarea patrimoniului și a finanțelor publice

VIDEO - Etica profesională a agenților publici

VIDEO - Averile si interesele personale

VIDEO - Finantarea partidelor politice

VIDEO - Transparenta afacerilor statului cu sectorul privat

VIDEO - Relatiile agentilor economici cu sectorul public

RU

ВИДЕО - Подарки

ВИДЕО - Прозрачность процесса принятия решений, обеспечение доступа к информаций общественново значения

ВИДЕО - Принятие на работу на основании заслуг и профессиональной неподкупности

ВИДЕО - Запреты и ограничения для бывших публичных агентов (пантуфляж)

ВИДЕО - Ненадлежащее влияние

ВИДЕО - Инциденты неподкупности

ВИДЕО - Конфликт интересов и фаворитизм

ВИДЕО - 1. Режим несовместимости, ограничения в иерархии и ограничения в отношении рекламы

         ВИДЕО - 1.1 Режим несовместимости

         ВИДЕО - 1.2 ограничения в иерархии

         ВИДЕО - 1.3 ограничения в отношении рекламы

ВИДЕО - Уведомление о коррупционных проявленииях, и защита осведомителей по неподкупности

ВИДЕО - Управление публичными финансами и имуществом

ВИДЕО - Профессиональная этика публичных агентов

ВИДЕО - Прозрачность деловых отношений государства с частным сектором

ВИДЕО - Финансирование политических партий

ВИДЕО - Деловые отношения экономических агентов с публичным сектором

ВИДЕО - Личное имущество и интересы

EN

VIDEO - Gifts’ Policy

VIDEO - Transparency in the decision making process and providing access to information of public interest

VIDEO - Employment based on merit and professional integrity

VIDEO - Restrictions and limitations of former public agents (revolving doors)

VIDEO - 1. Regime of Incompatibilities, Subordination Restictions and Advertisement Limitations

         VIDEO - 1.1 Regime of Incompatibilities

         VIDEO - 1.2 Subordination Restictions

         VIDEO - 1.3 Advertisement Limitations

VIDEO - Conflict of interest and favouritism

VIDEO - Undue influences

VIDEO - Corruption reporting and whistleblowers protection

VIDEO - Integrity incidents

VIDEO - Management of the treasury and public finance

VIDEO - Assets and personal interests

VIDEO - The funding of political parties

 

 

Copyright © 2020 Centrul Național Anticorupție