Istoric
01.08.2019

La 30 martie 2017 Parlamentul a adoptat Legile 48 și 49, privind instituirea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracționale şi crearea cadrului legal necesar pentru efectuarea investigaţiilor financiare paralele în vederea recuperării bunurilor infracţionale, cooperării interdepartamentale, internaționale, negocierea repatrierii bunurilor infracţionale, precum şi pentru indisponibilizarea, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracționale.

Crearea şi funcționarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a fost  dictată de angajamentele asumate de Republica Moldova atât în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, cât şi de angajamentele care derivă din Convențiile internaționale: Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate.

Prin alinierea Republicii Moldova la standardele internaționale în domeniul recuperării bunurilor infracționale s-a urmărit consolidarea capacităţilor şi instrumentelor necesare în acest domeniu.

În redacția inițială a Legii nr. 48 și art. 2292  Cod de procedură penală, Agenția deținea competența de a desfășura investigații financiare paralele în cadrul urmăririi penale pe infracțiuni de corupție, conexe și spălarea banilor, adică infracțiuni ce țin de competența organului de urmărire penală al CNA și a Procuraturii Anticorupție.

Ulterior, prin Legea 261 din 07.12.2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative (în vigoare din 12.01.2018) a fost lărgită competența ARBI, aceasta fiind completată cu o listă exhaustivă de 54 de infracțiuni generatoare de profit, în cadrul cărora Agenția poate desfășura investigații financiare paralele, printre care sunt: infracțiunile de corupție, trafic de droguri, trafic de ființe umane, crimă organizată, evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani, etc.

Deși Legea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a intrat în vigoare la 19 mai 2017, primii colaboratori ai Agenției au fost angajați în perioada lunilor septembrie - decembrie 2017, fapt care s-a datorat concursului public desfășurat în vederea selectării șefului Agenției.

Astfel, la începutul anului 2018 în cadrul ARBI erau angajate doar 8 persoane.

Ulterior, la 29.03.2018 în baza Hotărîrii Parlamentului nr.62 a fost modificat efectivul limită a CNA şi în rezultatul avizării de către Cancelaria de Stat la 23.06.2018 a Structurii noi a Centrului, efectivul Agenției a fost completat cu 10 funcţii, suplinite doar către luna octombrie 2018, perioada cînd, practic, Agenția a devenit funcțională în formatul actual.

La 19.12.2019 în baza Hotărârii Parlamentului nr. 181 din 19.12.2019, efectivul limită al CNA a fost modificat, drept rezultat efectivul Agenției a fost completat cu 17 funcții.

La moment, în cadrul Agenției activează 30 angajați (5 funcții temporar vacante).

 

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție