Legislație
09.11.2021

Cadrul legal național:  

-          Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (în vigoare de la 19.05.2017);

-          Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare;  

-          Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative (în vigoare 19.05.2017);

-          Legea nr. 261 din 07.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare 12.01.2018);

-          Legea nr. 179 din 26.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare 17.08.2018);  

-          Hotărârea Guvernului nr. 684 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate) (în vigoare 12.10.2018)

Cadrul legal internațional: 

-          Convenția ONU împotriva corupției, adoptată la 31.10.2003 (Capitolul V Recuperarea de bunuri);

-          Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la 15.11.2000;

-          Decizia Consiliului UE 2007/845/JAI privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;

-          Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor.

Copyright © 2023 Centrul Național Anticorupție