2019
29.05.2019

Compartimente

Suma (mii lei)

 

Total buget aprobat  2019

 

121 779.2

 

- Cheltuieli de personal (retribuirea muncii, asigurări sociale, asistenţa medicală, compensarea chiriei p/u angajaţi)

 97 994.9

- Bunuri şi servicii (servicii: gaz, apă, energ. electr., transport, reparații, poștă, pază ...)

11 880.2

inclusiv proiecte:

Reforma justiţi

 Liberalizarea regimului de vize

Soluţii în domeniu prevenirii corupţiei

 

-

-

-

- Prestaţii sociale (indemnizaţii la incetarea contract. de muncă, incapacitate, maternitate, creşterea copilului, ...)

 3 250.0

- Alte cheltuieli curente (cotizaţii de membru Egmond, plata docum. executorii)

400.0

 

- Mijloace fixe (procurarea maşin., utilajelor, mij. De transport, softuri...)

1 236.4

-Stocuri de materiale circulante (combust., piese de schimb, produse alimentare, uz gospodăresc, rechizite de birou, echipament, cartuşe)

 7 017.7

- Pensia militarilor

-

Copyright © 2019 Centrul Național Anticorupție