Serviciul audit intern
19.07.2016

Codului_etic_AI.pdf

Codul etic al auditorului intern reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită, care reglementează activitatea auditorilor interni din cadrul Serviciului de audit intern în domeniul eticii profesionale.  Codul este elaborat în concordanţă cu prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Standardelor Naţionale de Audit Intern. Scopul Codului este promovarea culturii etice în activitatea de audit intern.

Carta_de_audit_intern.pdf

Carta de audit intern reglementează funcţionarea Serviciului de audit intern din cadrul instituţiei.  Carta de audit intern defineşte sfera de activitate a Serviciului de audit intern, stabileşte poziţia acesteia în structura organizaţională a instituţiei, stipulează drepturile şi obligaţiile angajaţilor Serviciului de audit intern, autorizează accesul la personal, documente şi bunuri fizice, necesare îndeplinirii corespunzătoare a activităţii de audit intern. Carta Serviciului de audit intern este elaborată în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern, Codul etic al auditorului intern şi cadrul normativ.

 

 

Copyright © 2024 Centrul Național Anticorupție