Proiecte elaborate
01.07.2016

 

Anunţuri cu privire la iniţierea elaborării deciziei/ organizarea consultării publice

 

Proiecte de decizii (proiectul, nota informativă, materiale aferente)Şedinţe publiceRezultatele consultării publice (sinteza recomandărilor parvenite/procese-verbale ale întrunirilor publice cosultative)Statut/ Decizia adoptată

Anunț privind consultarea publică a proiectului de Metodologie privind monitorizarea și evaluarea implementării Programului național de integritate și anticorupție și a Planului de acțiuni, pentru anii 2024-2028.

Proiect de Metodologie privind monitorizarea și evaluarea implementării Programului național de integritate și anticorupție și a Planului de acțiuni, pentru anii 2024-2028.

             

Anunț privind consultarea publică a proiectului de Regulament privind selectarea reprezentanților societății civile în domeniul anticorupție și a mediului privat (asociativ) în Grupul de monitorizare al Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 

Proiectul de Regulament privind selectarea reprezentanților societății civile în domeniul anticorupție și a mediului privat (asociativ) în Grupul de monitorizare al Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 și nota informativă 

             
Anunț privind consultarea publică al proiectului hotărârii de Parlament cu privire la aprobarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 Proiectul hotărârii de Parlament cu privire la aprobarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028

Centrul Național Anticorupție în comun cu Parlamentul (în calitate de subiecți cu drept de inițiativă legislative) au organizat la data de 08 decembrie 2023, o ședință de consultare publică pe marginea proiectului Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028, cu participarea reprezentanților instituțiilor publice și reprezentanții organizațiilor necomerciale și partenerilor de dezvoltare. 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor asupra proiectului hotărârii de Parlament cu privire la aprobarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028.


Hotărârea Parlamentului nr.442 din 28.12.2023 (în vigoare 22.02.2024) privind aprobarea  Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028.

     
Anunț de consultare publică al proiectului Planului de anțiuni ca anexa la proiectul de Program NAțional de Integritate și Anticorupție 2024-2028

Obiectivele Generale și specifice ale proiectului de  Program Național de Integritate și Anticorupție 2024-2028

Proiectul Planului de acțiuni al proiectului de Program Național de Integritate și Anticorupție pentru anii 2024-2028


 

Centrul Național Anticorupție în comun cu Parlamentul (în calitate de subiecți cu drept de inițiativă legislative) au organizat la data de 08 decembrie 2023, o ședință de consultare publică pe marginea proiectului Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028, cu participarea reprezentanților instituțiilor publice și reprezentanții organizațiilor necomerciale și partenerilor de dezvoltare. 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor asupra proiectului Planului de acțiuni ca anexă al proiectului de Program Național de Integritate și Anticorupție (2024-2028).

Hotărârea Parlamentului nr.442 din 28.12.2023 (în vigoare 22.02.2024) privind aprobarea  Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028.
 

Proiectul Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027

Proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027

Notă informativă la proiectul Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027

Centrul Naţional Anticorupţie a organizat, în perioada martie-august 2022, o serie de ședințe publice pe marginea proiectului Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027, cu participarea reprezentanților instituțiilor publice și reprezentanții organizațiilor necomerciale și partenerilor de dezvoltare. 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027

Hotărârea Parlamentului nr.342 din 15.12.2022 (în vigoare 15.12.2022) privind aprobarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027
Anunț privind consultarea publică a proiectului hotărârii Parlamentului privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017, pentru aprobarea Strategiei Naționale de integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020

Proiectul hotărîrii de Parlament privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017, pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție

proiectul Anexei nr.1 a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție

proiectul Anexei nr. 2 al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (Planul de acțiuni)

proiectul Anexei nr. 3 al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (Grila de indicatori)

Nota informativă la proiectul hotărîrii Parlamentului privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017, pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție

Centrul Naţional Anticorupţie a organizat la 3 februarie 2021 o ședință în regim on-line de consultare publică a proiectului Hotărârii Parlamentului privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017, pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, pentru anii 2017-2020, cu participarea reprezentanților organizațiilor necomerciale și partenerilor de dezvoltare. 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul Hotărîrii de Parlament privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017–2020, parvenite de la entitățile publice.pdf

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Hotărîrii de Parlament privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, parvenite  de la asociațiile obștești și alte părți interesate. pdf

 

 

Hotărârea Parlamentului nr.241 din 24.12.2021 (în vigoare 28.01.2022) privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.56/2017 pentru aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020
Anunț privind consultarea publică a proiectului Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Proiectul Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Nota informativă la proiectul Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit

Ordinul directorului Centrului Național Anticorupție nr.126/03.12.2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum și mijloacelor financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Anexa la Ordinul nr.126/03.12.2020 

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de dezvoltare strategică pentru anii 2020-2023 Proiectul Programului de dezvoltare strategică pentru anii 2020-2023   Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit

Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr.1 din 31.01.2020

Programul de Dezvoltare Strategică pentru anii 2020-2023

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010 

 

 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit Hotărârea Guvernului nr.393 din 17.06.2020 cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secretul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracțiionale)

Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracțiionale)

Notă informativă la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracțiionale)

Cerere privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracțiionale) pentru a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit  
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii Parlamentului pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție 

Proiectul hotărârii Parlamentului pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție 

Notă informativă la proiectul hotărârii Parlamentului pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție 

Cerere privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului hotărârii Parlamentului pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție pentru a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat

  Urmare a procesului de consultare publică a proiectului, recomandări nu au parvenit Hotărârea Parlamentului nr.181 din 19.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție
Anunț privind inițierea elaborării proiectului legii pentru modificarea articolelor 34 și 35 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative       Prin scrisoarea nr.06/2-7212 din 20.11.2019 proiectul a fost transmis Ministerului Justiției cu solicitarea înaintării, conform procedurii legale, spre examinare/avizare și, ulterior, expedierii pentru aprobare.
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și al Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și al Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și al Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

Cerere privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și al Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” pentru a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat

  Urmare a procesului de consultare pubilcă a proiectului, recomandări nu au pavenit Hotărârea Guvernului nr.34 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind „Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind „Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind „Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”

Proiectul Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind „Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”

  La etapa de inițiere a elaborării proiectului, precum și la etapa de organizare a procesului de consultare publică a proiectului, recomandări nu au parvenit Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 iulie 2019 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru completarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobiliare     La etapa de inițiere a elaborării proiectului, recomandări nu au parvenit Proiectul a fost remis Ministerului Economiei și Infrastructurii cu solicitarea înaintării, conform procedurii legale, spre examinare/avizare și, ulterior, expedierii pentru aprobare Guvernului.
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului  cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale     La etapa de inițiere a elaborării proiectului, recomandări nu au parvenit

Proiectul a fost remis Ministerului Finanțelor cu solicitarea înaintării conform procedurii legale spre examinare/avizare și, ulterior, expediere pentru aprobare Guvernului

Proiectul a fost înregistrat cu nr.194/MF/2020 și înaintat conform procedurii legale spre examinare și avizare, conform deciziei luate în ședința secretarilor generali din data de 12.03.2020.

Hotărârea Guvernului nr.424 din 24.06.2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2018

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.767/2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.767/2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale   La etapa de inițiere a elaborării proiectului, recomandări nu au parvenit  
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.977/2006 și nr.1085/2013)

Anunț privind organizarea consultării publice asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.977/2006 și nr.1085/2013)

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.977/2006 și nr.1085/2013)

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.977/2006 și nr.1085/2013)

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.977/2006 și nr.1085/2013)

  La etapa de inițiere a elaborării proiectului, precum și la etapa de organizare a procesului de consultare publică a proiectului, recomandări nu au parvenit

A fost remis Ministerului Justiției prin scrisoarea nr.06/2-2212 din 12.04.2019 pentru examinare și promovare conform procedurii legale.

Hotărârea Guvernului nr.58 din 05.02.2020 privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

Proiectul ordinului comun al Centrului Național Anticorupție și Avocatul Poporului (Ombudsmanul) cu privire la implementarea Legii nr.122/2018 privind avertizorii de integritate

Anunțul privind organizarea consultării publice a proiectului ordinului comun al Centrului Național Anticorupție și Avocatul Poporului (Ombudsmanul) cu privire la implementarea Legii nr.122/2018 privind avertizorii de integritate

Proiectul ordinului comun al Centrului Național Anticorupție și Avocatul Poporului (Ombudsmanul) cu privire la implementarea Legii nr.122/2018 privind avertizorii de integritate

Nota informativă la proiectul ordinului comun al Centrului Național Anticorupție și Avocatul Poporului (Ombudsmanul) cu privire la implementarea Legii nr.122/2018 privind avertizorii de integritate

 

  Urmare a procesului de consultare publică a proiectului, recomandări nu au parvenit Proiectul a fost retras din promovare urmare a semnării Acordului de colaborare dintre Centrul Național Anticorupție și Avocatul Poporului (Ombudsman)
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994

Anunțul privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit Proiectul a fost remis Cancelariei de Stat și înregistrat cu nr.90/CS/CNA/2018. În rezultatul avizării, Ministerul Justiției a menționat că proiectul ține de competența Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care, însă, nu a promovat proiectul în continuare. La data de 17.05.2019 prin scrisoarea nr.18-23-2807 Cancelaria de Stat a anunțat că proiectul se consideră radiat din Registrul proiectelor de acte normative ale Guvernului și se exclude din procedura de promovare a proiectelor de acte normative. 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010

Anunțul privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010 și nota informativă la acesta

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit Hotărârea de Guvern nr.1106 din 14.11.2018 cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.411/2010
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.357/2009 și 500/2018)

Anunțul privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.357/2009 și nr.500/2018)

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.357/2009 și nr.500/2018)

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.357/2009 și nr.500/2018)

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit Hotărârea de Guvern nr.849 din 20.08.2018 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.906 din 28.07.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în autoritățile și instituțiile publice

Anunțul privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.906 din 28.07.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în autoritățile și instituțiile publice

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.906 din 28.07.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în autoritățile și instituțiile publice

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.906 din 28.07.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în autoritățile și instituțiile publice

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit Hotărârea Guvernului nr.868 din 05.09.2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.906/2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în autoritățile și instituțiile publice
Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)

Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit Hotărârea de Guvern nr.684 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate)
Proiectul legii privind protecţia avertizorilor de integritate

Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului legii privind protecţia avertizorilor de integritate

Proiectul legii privind protecţia avertizorilor de integritate

Nota informativă la proiectul legii privind protecţia avertizorilor de integritate

 

  Sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice la proiectul legii privind avertizorii de integritate Legea nr.122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2017-2020

 

Anunţ privind consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2017-2020

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2017-2020

  Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2017-2020 Hotarîrea Guvernului nr 676 din 29.08.2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2018-2020
Proiectul Regulamentului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale

Anunţ privind consultarea publică a proiectului hotărîrii Colegiului Centrului privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al ARBI.docx

Proiectul Regulamentului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale.docx

  Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul hotărîrii Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale (AO Reprezentanţa Asociaţiei Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii din Moldova - ABA ROLI Moldova) Hotărîrea Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie nr.4 din 06.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale
Proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie nr.34 din 11.03.2016

Anunţul privind organizarea consultării publice a proiectului hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie nr.34 din 11.03.2016

Proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie nr.34 din 11.03.2016

Nota informativă la proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie nr.34 din 11.03.2016

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări la proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie nr.34 din 11.03.2016 nu au parvenit.

Iniţiativa legislativă nr.180 din 06.06.2017 înregistrată în Parlamentul Republicii Moldova

 

Proiectul hotărîrii Parlamentului pentru completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Parlamentului privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie nr.34 din 11 martie 2016 a fost inclus spre examinare în şedinţa plenară din 13.07.2017 spre dezbatere şi adoptare

 

Hotărîrea Parlamentului nr.143 din 13.07.2017 (în vigoare 28.07.2017) pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.325/2013, Legea nr.133/2016, Legea nr.288/2016)

Anunţul privind organizarea consultării publice a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.325/2013, Legea nr.133/2016, Legea nr.288/2016)

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.325/2013, Legea nr.133/2016, Legea nr.288/2016)

Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.325/2013, Legea nr.133/2016, Legea nr.288/2016) 

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.325/2013, Legea nr.133/2016, Legea nr.288/2016) nu au parvenit

Urmare a procesului de avizare a proiectului cu autorităţile publice, proiectul a fost expus într-o redacţie nouă - (Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.325/2013, Legea nr.133/2016, Legea nr.288/2016))

Legea nr.305 din 21 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

Proiectul Metodologiei de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor public, de identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de analiză a factorilor de risc care le generează

Anunţul privind consultarea publică a Proiectului Metodologiei de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor public, de identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de analiză a factorilor de risc care le generează

Proiectului Metodologiei de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor public, de identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de analiză a factorilor de risc care le generează

În legătură cu lipsa propunerilor remise în adresa CNA cu privire la proiectul Metodologiei, se anunţă extinderea termenului de consultare pînă la 27 februarie 2017. 

Urmare a procesului de consultare publică, recomandări la proiectul Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor de risc care le generează

Ordinul directorului Centrului Național Anticorupție nr.50 din 20 martie 2018 despre aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor de risc care le generează
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (interconectat cu proiectul legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale)

Anunţul privind consultarea publică a proiectului legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (interconectat cu proiectul legii privind Agenţia....)

Nota la proiectul legii de modificare şi completare a unor acte legislative (interconectat cu proiectul legii privind Agenţia..)

Prin ordinul nr.82 din 02 iunie 2016 a fost creat Grupul de lucru inter-instituţional care a reunit, în 5 şedinţe, experţi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Procuraturii Anticorupţie, Curţii Supreme de Justiţie, Ministerului Justiţiei, societăţii civile, etc., pentru a asigura revizuirea şi ajustarea legislaţiei procesual-penale în vederea facilitării procesului de recuperare a activelor provenite din infracţiuni, în special din infracţiuni de corupţie şi spălare de bani.


 

Iniţiativa legislativă nr.443 din 28.11.2016 înregistrată în Parlamentul Republicii Moldova

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost inclus spre examinare în şedinţa plenară din 15.12.2016 spre dezbatere şi adoptare în I lectură

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost adoptat în lectura a II-a în şedinţa în plen a Parlamentului Republicii Moldova din 30.03.2017

Legea nr.49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative

Proiectul legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale

Anunţ privind consultarea publică a proiectului legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale

Nota la proiectul legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale

Proiectul legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale

Prin Ordinul nr.82 din 02 iunie 2016 a fost creat Grupul de lucri inter-instituţional, care a reunit, în 5 şedinţe, experţi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Procuraturii Anticorupţie, Curţii Supreme de Justiţie, Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai societăţii civile, etc., pentru a asigura revizuirea şi ajustarea legislaţiei procesual-penale în vederea facilitării procesului de recuperare a activelor provenite din infracţiuni, în special din infracţiuni de corupţie şi spălare de bani 

Iniţiativa legislativă nr.442 din 28.11.2016 înregistrată în Parlamentul Republicii Moldova

Proiectul legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale a fost inclus spre examinare în şedinţa plenară din 15.12.2016 spre dezbatere şi adoptare în I lectură

Proiectul legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale a fost adoptat în lectura a II-a în şedinţa în plen a Parlamentului Republicii Moldova din 30.03.2017

Legea nr.48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Proiectul STRATEGIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE ŞI ANTICORUPŢIE ANTICORUPŢIE 2017-2020

SNA 2017-2020

PA Pilon I Parlamentul SNA 2017-2020

PA Pilon II Guvernul Sectorul public şi APL SNA 2017-2020

PA Pilon III Justiţia şi Agenţii anticorupţie  SNA 2017-2020

PA Pilon IV CEC şi Partidele politice SNA 2017-2020

PA Pilon V Curtea de Conturi SNA 2017-2020

PA Pilon VI Avocatul Poporului SNA 2017-2020

PA Pilon VII Sectorul privat SNA 2017-2020


Centrul Naţional Anticorupţie prezintă salutul său şi vă invită să participaţi la Lansarea dezbaterilor publice a proiectului Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2017-2020, care va avea loc la 28 noiembrie 2016, cu începere la ora 11.00, în incinta Hotelulului Radisson Blu, str. Mitropolit Varlaam 77, sala Răut.

Şedinţa dată va servi drept oportunitate pentru familiarizarea participanţilor cu priorităţile şi domeniile de intervenţie ale noului document strategic, precum şi dezbaterea acestuia în cadrul unor discuţii constructive.

Pentru buna organizare şi desfăşurare a evenimentului, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la şedinţă, pînă la data de 25 noiembrie curent, ora 17:00, la adresa de e-mail: victoria.popa@cna.md sau tel. 022 257 321.

Acest eveniment este organizat cu suportul Proiectului „Consolidarea funcţiilor de prevenire a corupţiei şi celor analitice ale Centrului Naţional Anticorupţie", finanţat de către Ministerul de Externe al Norvegiei şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.


Proiectul STRATEGIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE ŞI ANTICORUPŢIE ANTICORUPŢIE PE ANII 2017-2020

PLANUL DE ACŢIUNI AL SNIA 2017-2020

GRILA INDICATORILOR DE DE EVALUARE A IMPACTULUI

Sinteza propunerilor şi obiecţiilor la proiectul SNIA 2017-2020 şi PA ale asociaţiilor obşteşti şi altor părţi interesate

Sinteza propunerilor şi obiecţiilor la proiectul SNIA 2017-2020 şi PA ale autorităţilor publice


 

La data de 10.03.2017 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.139 pentru aprobarea proiectului de hotărâre de Parlament privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pe anii 2017-2020 cu remiterea proiectului prenotat spre examinare Parlamentului Republicii Moldova (iniţiativa legislativă nr.59 din 14.03.2017).

La data de 30.03.2017 de către Plenul Parlamentului Republicii Moldova a fost adoptată Hotărârea Parlamentului nr. 56 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020.

Monitorul Oficial Nr. 216-228 din 30.06.2017

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.411 din 25 mai 2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat 

Anunţ privind consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.411 din 25 mai 2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.411 din 25 mai 2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat şi nota informativă 

  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.411 din 25 mai 2010 nu au parvenit

Proiectul a fost remis Guvernului Republicii Moldova prin demersul nr.06/4-4960 din 14.11.2016 pentru examinare şi aprobare

Hotărîrea Guvernului nr.1293 din 05 decembrie 2016 cu privire la completarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind desemnarea instituţiei responsabile de colaborarea cu Oficiul European de Lupta Anti-Fraudă (OLAF)

Proiectul de hotarire a Guvernului privind desemnarea institutiei responsabile de colaborarea cu Oficiul European de Lupta Anti-

Nota informativa

Anunt proiectul de hotarire a Guvernului privind desemnarea institutiei responsabile de colaborarea cu Oficiul European de Lupta


Proces verbal şedinţă din 23.08.2016

Opinia OLAF 15.09.2016

Proiectul a fost remis Guvernului Republicii Moldova prin demersul nr.06/2-4652 din 25.10.2016

Hotărîrea Guvernului nr.1365 din 19 decembrie 2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă

Proiectul legii integrităţii (în redacţie definitivată) Proiectul legii integrităţii (redacţie definitivată)
Notă proiectul legii integrităţii
Anunţ proiectul legii integrităţii (în redacţie definitivată)
Centrul Naţional Anticorupţie a organizat la 6 iulie 2016 o dezbatere publică pe marginea proiectului legii integrităţii la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai autorităţilor publice, cît şi reprezentanţi ai delegaţiei UE.

Iniţiativa legislativă nr.267 din 15.06.2016 înregistrată în Parlamentul Republicii Moldova

Proiectul legii integrităţii a fost inclus spre examinare în şedinţa plenară din 28.07.2016 spre dezbatere şi adoptare în I lectură 

Proiectul legii integrităţii a fost adoptat în lectura a II-a în şedinţa plenară a Parlamentului Republicii Moldova din 25.05.2017

Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017

Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (măsuri restauratorii şi sancţiuni disuasive în vederea descurajării actelor de corupţie şi spălare a banilor) Nota (măsuri restauratorii şi sancţiuni disuasive)
Proiect de lege (măsuri restauratorii şi sancţiuni disuasive)
Anunţ proiect de lege (măsuri restauratorii şi sancţiuni disuasive)
   

Iniţiativa legislativă nr.268 din 15.06.2016 înregistrată în Parlamentul Republicii Moldova

Urmare a procesului de avizare a proiectului cu autoritățile publice, proiectul a fost expus într-o redacție nouă:

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 8 aprilie 2002

Nota informativă la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 8 aprilie 2002

Proiectul legii integrităţii Nota la proiectul legii integrităţii
Proiectul legii integrităţii
Anunţ elaborare proiectul legii integrităţii
    În urma modificărilor efectuate, s-a decis expunerea proiectului într-o nouă redacţie – a se vedea proiectul legii integrităţii în redacţie definitivată
Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a costului expertizei judiciare efectuate de către Centrul Naţional Anticorupţie Anunţ elaborare proiect Metodologie 21.01.2016
Proiectul HG cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a costului expertizei judiciare...
Nota la proiectul HG cu privire la aprobarea Metodologiei...

Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit 

Proiectul a fost retras din procesul de elaborare din considerentul că normele acestuia urmează să se regăsească într-un alt proiect elaborat de Ministerul Justiţiei.

Astfel, Ministerul Justiţiei a elaborat şi a înaintat spre examinare proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea costurilor expertizelor judiciare şi extrajudiciare.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art.17 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 Anunţ 28.09.2015 elaborare proiect de lege
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.17 al Codului vamal
Nota la proiectul legii pentru modificarea şi completarea art.17 al Codului vamal
  Recomandari nu au parvenit la proiectul din 28.09.2015 Proiectul a fost remis pentru înregistrare în Parlamentul Republicii Moldova prin demersul CNA nr.06/4690 din 30 noiembrie 2015. 
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Anunţ 01.09.2015 elaborare proiect de lege
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 01.09.2015
Nota informativă la proiectul legii 01.09.2015
  Recomandări la proiectul din 01.09.2015 din partea Alianţei Anticorupţie Legea nr.180 din 22.10.2015
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului penal Anunţ 07.08.2015 elaborare proiect de lege
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal 07.08.2015
Nota informativă la proiectul de lege 07.08.2015
  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări/propuneri/obiecţii nu au parvenit Legea nr.105 din 26 mai 2016 privind modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova
Anunţ privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării Legii nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei Anunţ iniţiere proces monitorizare implementare Legea nr.90/2008
Chestionar evaluare proces implementare Legea nr.90/2008

Urmare a procesului de consultare publică, recomandări/propuneri/obiecţii nu au parvenit Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25 aprilie 2008
Proiectului Hotărîrii Parlamentului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 Anunţ 09.06.2015
Proiect HP
Nota informativă
     
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 325/2013, Legea nr. 320/2012, Legea nr. 25/2008, Legea nr. 16/2008, Legea nr. 90/2008, ş.a) Anunt din 26.08.2014 proiect supus in mod repetat consultarii publice
Nota informativa 26.08.14 actualizată
Proiectul legii 26.08.2014 în redactie actualizată
Şedinţa publică din 05.09.2014 Aviz IDLO nr. 22/V din 5.09.2014
Propuneri AAC urmare a desfăşurării şedinţei publice din 05.09.2014

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la implementarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale. Anunţ 16 iunie 2014 pr.HG implementare Lege 325/2013
Proiect HG implementare Lege 325/2013
Nota la pr. HG implementare Lege 325/2013
  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit  
Anunţ privind iniţierea procesului de monitorizare a Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice,aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008 în scopul stabilirii gradului de executare a acesteia Anunt privind iniţierea proc.de monitoriyare a HG 906/2008
Chestionarmonitorizare HG 906/2008
  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit  
Proiect de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 325/2013, Legea nr. 320/2012, Legea nr. 25/2008, Legea nr. 16/2008, Legea nr. 90/2008, ş.a.) Anunţ 28 mai 2014
Proiect lege modificare/completare legi 28.05.2014
Nota informativă la proiectul de lege modificare/completare legi 28.05.2014
  Raport de expertiză CAPC nr. 628 din 13.06.2014  
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la unele măsuri de realizare a Legii 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) Anunt proiect HG măsuri de realizare a Legii 269/2008
Nota proiect HG măsuri de realizare a Legii 269/2008
Proiect HG măsuri de relizare a Legii 269/2008
  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit  
Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare Anunt proiect hg aprob. Regul.evidenta cazurilor de infl.necoresp.
Proiectul hg pt.aprob.Reg.evidenta cazurilor de influenţă necoresp.
Nota informativă la pr. hg Reg.evidenţa cazurilor de influenţă necoresp.
  Aviz 01-12/14 din 11.04.2014 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova  
Proiectul Raportului Naţional Progrese şi Perspective în Reprimarea Corupţiei 2013 Anunt Proiect Raport National 2013
Proiect Raport National Progrese si Perspective în Reprimarea Coruptiei 2013
Anexa I Componenta 1 la Raport 2013
Anexa II Componenta 2 la Raport 2013
Anexa III Componenta 3 la Raport 2013
Anexa IV Componenta 4 la Raport 2013
  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit  
Proiectul modificărilor ordinelor Directorului CNA nr.118,117 Notă informativă
Proiectul ordinului
     
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1210 din 29 octombrie 2008 cu privire la Consiliul Civil privind monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Anunţ Public
Proiect hG
Nota Informativă
     
Proiect de hotărâre a Parlamentului privind abrogarea unor Hotărâri ale Parlamentului. Anunţ Public
Proiect hP
Nota Informativă
  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit  
Proiectul hotărârii Parlamentului pentru aprobarea Planului de acţiuni 2014-2015 pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (2011-2015) Anunţ Public
Proiect hP
Plan Acţiuni
Nota informativa
     
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupţiei prin intermediul Iniţiativei Anticorupţie Sud-Est-Europene Anunt elaborare pr.legii pt. ratif. Protocol...
Nota de argumentare la pr. legii pt. ratif. Protocol...
Proiectul legii pt. ratif. Protocol...
Protocol semnat (l.engleza)
Protocol tradus
Memorandumul var. initiala ratificat de Republica Moldova prin Legea 59 din 20.03.2008
  Urmare a procesului de consultare publică, recomandări nu au parvenit  
Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea uniformei şi însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie Anunţ Public
Proiectul hG
Anexa la proiect
Nota informativa
     
Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Anticorupţie, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central ale acestuia Anunţ
Proiect
Nota Informativă
     
Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea listei funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi gradelor speciale ce le corespund Anunţ
Proiect
Nota Informativă
     
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.906 din 28.07.2008 Anunţ Public
Proiect
Nota Informativă
     
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 90/2008, Legea nr. 1104/2002, Legea nr.199/2010, Codul contrevenţional nr. 218/2008, Legea 618/1995) Anunţ Public
Proiect
Nota Informativă
     
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 Proiect HG
Nota Informativa
     
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea unor Hotărâri de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 650 din 12.06.2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012) Anunţ Public
Proiectul hotărârii
Nota Informativă
     
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială a Centrului Naţional Anticorupţie Anunţ Public
Proiect
Nota Informativă
     
Proiectul Codului de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie Anunţ Public
Proiect
Nota Informativă
     
Proiect de Memorandum de înţelegere între centrul naţional anticorupţie al Republicii Moldova şi al Republicii Turkmenistan privind cooperarea în schimbul de informaţii în scopul prevenirii legalizării mijloacelor băneşti obţinute ilegal sau altor bunuri Proiectul hotărârii
Proiectul memorandumului
Nota informativă
     
Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind avertizorii de integritate Anunţ Public
Proiect
Nota Informativă
     
Proiectul hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupţie Anunţ Public
Proiect hP
Proiect hG
Nota Informativa
     
Proiectul de lege cu privire la evaluarea riscurilor de corupţie în instituţiile publice Anunţ Public
Proiect
Nota Informativă
     
Proiectul legii privind aprobarea strategiei naţionale de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017 şi planului de acţiuni Planul de actiuni
Strategia nationala
     
Proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului Naţional Anticorupţie Proiectul
Nota informativă
     
Raportul Naţional Progrese şi Perspective în reprimarea corupţiei (anul 2012) Raportul
Nota la Raport
     
Proiect de lege pentru completarea articolului 269 Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 Anuntul
Proiectul
Download
     
Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative Anunt
Proiectul de lege
Nota de argumentare
     
Proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea uniformei şi însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie Anuntul
Proiectul
Nota
     
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Anuntul
Nota de argumentare
Proiectul
     
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative Download
Download
Download
     
Copyright © 2024 Centrul Național Anticorupție