Eforturile, la nivel global, de prevenire și combatere a corupției, abordate, în cadrul unui simpozion, la Hong Kong
04.06.2019 212 Accesări  

Şase reprezentanți ai Centrului Național anticorupție au participat al 7-lea Simpozion "Lupta împotriva corupției - o nouă perspectivă", organizat de către Comisia Independentă Împotriva Corupției (ICAC) din Hong Kong și Proiectul World Justice, dar și la instruirea, organizată de către ICAC și Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA). 

 În cadrul celor patru sesiuni plenare ale Simpozionului au fost abordate următoarele subiecte: consecințele corupției; costul corupției; dificultatea investigării corupției; importanța activității (investigațiilor) sub acoperire; principiile statuate în convențiile internaționale; rolul organelor de drept în combaterea corupției; asistența juridică reciprocă; activitățile de prevenire și educație anticorupție; indicele Rule of Law; importanța cooperării internaționale; Grupul de Lucru al OECD privind corupția; eforturile la nivel global de prevenire și combatere a corupției.

"Combaterea vechiului rău cu noi inițiative" (22.05.2019): Planurile Naționale Anticorupție; recuperarea bunurilor infracționale; activitatea Comisiei pentru Combaterea Corupției (KPK) din Indonezia (exemple de cazuri investigate)

Sesiunea Plenară 2 "Interfețele instituționale și implicarea multipartită în lupta împotriva corupției" (23.05.2019): experiența Braziliei de luptă împotriva corupției; puterea cetățeanului de rând în lupta împotriva corupției; experiența ASEAN: rolul mediului de afaceri în promovarea unei culturi a integrității; rolul jurnaliștilor de investigație în combaterea corupției.

Sesiunea Plenară 3 " Îmbunătățirea guvernării prin abordarea sistemică - de la convențional la contemporan" (24.05.2019): prevenirea corupției și analiza vulnerabilităților; prevenirea eficientă a corupției prin intermediul tehnologiilor informaționale;

Sesiunea Plenară 4 " Construirea unei culturi a integrității - strategii inovatoare pentru educația preventivă și implicarea comunității": folosirea inovației, a tehnologiei și a agenților pentru schimbarea necesară pentru construirea unei culturi a integrității; instrumente de sensibilizare anticorupție (experiența Estoniei); strategiile ICAC pentru promovarea toleranței zero față de fenomenul corupției

De asemenea, a avut loc și o întrevedere bilaterală între delegația CNA și managementul ICAC, pentru a examina posibilele colaborări ulterioare în vederea consolidării capacităților CNA.

În cadrul programului comun de instruire IAACA-ICAC au avut loc mai multe ateliere paralele în următoarele domenii: combaterea corupției (recuperarea bunurilor - perspectiva Hong Kong-ului; investigarea infracțiunilor de corupție cu utilizarea expertizei contabile; expertiza digitală - aflarea adevărului în era "Big Data"); educația anticorupție (parteneriatul pentru susținerea integrității sectorului public și promovarea eticii afacerilor; utilizarea creativă a mass-mediei, a rețelelor sociale, precum și a noilor tehnologii în promovarea culturii de probitate; participarea comunității și angajarea tinerilor în lupta împotriva corupției și promovarea culturii de probitate); prevenirea corupției (privirea dincolo de practicile corupte - combaterea corupției la sursă; prevenirea corupției prin abordarea pro-activă, de parteneriat și de prevenire timpurie; elemente-cheie ale unui sistem de management al probității).

Vizita CNA în Hong Kong a fost sprijinită de proiectul UNDP Moldova.

 

 

 

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție