Acord de colaborare în domeniul anticorupţiei, semnat între CNA şi Agenția Proprietăţii Publice
05.03.2020 726 Accesări  

Mai multe acţiuni comune vor fi întreprinse de CNA şi Agenția Proprietăţii Publice în vederea fortificării integrităţii în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice. Acţiunile sunt prevăzute într-un Acord de colaborare, semnat astăzi între instituţii şi constituie o parte componentă a eforturilor statului de consolidare a integrității publice, de prevenire şi combatere a actelor de corupţie, a actelor conexe  şi  faptelor coruptibile.

Potrivit Acordului, obiectivele principale ale celor două autorităţi sunt: dezvoltarea relațiilor de colaborare şi acordarea suportului necesar în vederea sporirii eficienței în exercitarea atribuțiilor; facilitarea schimbului de informații în domeniile de competență; consolidarea instituţională a părţilor, prin dezvoltarea capacităţilor şi schimb de experienţă; cultivarea şi consolidarea climatului de integritate instituțională, precum şi asigurarea implementării politicilor anticorupție în sectorul administrării și deetatizării proprietății publice.

„Prin acest Acord, Centrul Naţional Anticorupţie îşi propune să crească gradul de încredere al cetăţenilor în instituţiile statului şi în bunele intenţii ale autorităţilor de a preveni şi lupta cu fenomenul corupţiei instituţionalizate, a menţionat directorul CNA, Ruslan Flocea. La momentul actual, CNA dispune de un amplu instrumentar în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi este gata să ajute autorităţile să implementeze standardele de integritate, să-şi evalueze riscurile de corupţie şi să promoveze în rândurile lor intoleranţa faţă de mită".

Pe lângă schimbul de informaţii dintre cele două autorităţi,  CNA va organiza mai multe activităţi de instruire anticorupţie pentru funcționarii publici din cadrul Agenţiei. Aceştia vor fi informaţi despre standardele de integritate, mecanismele şi instrumentele de prevenire (inclusiv despre Linia Națională Anticorupție și liniile specializate anticorupţie), metodele de denunţare a corupţiei etc. De asemenea, vor fi desfăşurate acţiuni de identificare, evaluare și înlăturare a riscurilor de corupție în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, în cadrul întreprinderilor de stat, în care Agenția exercită dreptul de fondator şi în cadrul societăţilor comerciale unde este deţinător de acţiuni (părţi sociale).

În procesul de colaborare, părţile vor respecta buna credinţă, drepturile omului, independenţa instituţională şi interesul public. Prezentul Acord a intrat în vigoare la data semnării - 5 martie 2020.

 

 

 

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție