În această săptămână, CNA a reluat instruirile anticorupție pentru Centrele de instruire ale autorităților publice
25.09.2020 343 Accesări  

Formatorii Direcției Educație Anticorupție a CNA au organizat mai multe instruiri, în această săptămână, pentru funcționarii publici cu statut special ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, dar şi pentru audienții Academiei de Administrare Publică. Cursul ”Etica și integritatea funcționarului public” a fost destinat grupurilor de debutanți în funcția publică și funcționarilor publici de execuție din cadrul autorităților publice centrale.

Printre subiectele abordate,  în cadrul modulelor de instruire, se numără:

*Premise, forme și consecințele corupției,

* Competențe în prevenire și combaterea corupției,

* Conceptul și categoriile integrității,

* Răspunderea juridică pentru lipsa integrității,

* Măsurile de asigurare a integrității instituționale: modalități de denunțare a actelor de corupție și a influențelor necorespunzătoare, de declarare a conflictelor de interese și a cadourilor, de depunere a avertizărilor de integritate, modalități de evaluare a integrității profesionale și instituționale, instrumente de identificare a riscurilor instituționale de corupție etc.

Sesiunile de informare vor contribui la creșterea gradului de responsabilitate în procesul de executare a activităților de serviciu și de implementare a mecanismelor menționate, precum și la perfecționarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice în aplicarea și respectarea reglementărilor normative cu referire la integritatea instituţională şi profesională. 

Având în vedere situația pandemică din țară, activitățile au derulat prin intermediul platformei de video-conferință, iar asigurarea tehnică pentru desfăşurarea sesiunilor de instruire, în format on-line, a fost sprijinită de către Proiectul “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova,” implementat de PNUD Moldova cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Copyright © 2020 Centrul Național Anticorupție