Doi șefi din cadrul Agenției Rezerve Materiale au fost reținuți de CNA și PA în cadrul unor cauze privind trucarea achizițiilor publice, soldate cu prejudicierea bugetului de stat în proporții deosebit de mari
03.04.2024 527 Accesări  

CNA și procurorii anticorupție ai PA au efectuat acțiuni de urmărire penală la Agenția Rezerve Materiale (ARM) a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) într-un dosar de abuz de serviciu care vizează presupusele ilegalități comise la organizarea procedurilor de achiziții publice, desfășurate în perioada 2022-2024. Cauza a fost pornită de PA în luna septembrie 2023, iar ulterior alte patru cauze penale au fost conexate la dosarul de bază.

Potrivit materialelor administrate, factori de decizie ai ARM sunt bănuiți că ar fi favorizat unii agenți economici în vederea câștigării licitațiilor publice privind achiziționarea rezervelor de păcură, grâu, zahăr, a unor utilaje tehnice și autovehicule. Astfel, s-a constatat că, în perioada 2022-prezent, șeful Direcției Administrare rezerve materiale de stat a ARM, prin înțelegere prealabilă cu președintele grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice și șeful-adjunct al ARM, abuzând intenționat de atribuțiile funcționale care le revin, acționând în interes material, personal, precum și în interesul terțelor persoane, ar fi întreprins acțiuni în vederea desemnării unor agenți economici în calitate de câștigători ai licitațiilor organizate de ARM privind achiziționarea, prin negocieri directe, a rezervelor de diverse mărfuri și utilaje, fapt care au cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari bugetului de stat.

În fapt, în urma investigațiilor și acțiunilor de urmărire penală, s-au constatat abateri la organizarea procedurii de achiziție a rezervelor de păcură, desfășurate pe parcursul anului 2022, cu utilizarea metodei de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fapt care a generat acceptarea unei oferte mai scumpe cu 58,4 milioane de lei la contractarea a 14,5 mii tone de păcură, cantitatea solicitată de 16,5 mii tone de păcură fiind micșorată cu 2,0 mii tone, fapt care a generat cheltuieli suplimentare din bugetul de stat în suma menționată mai sus. De asemenea, la achiziționarea, în anul 2022, a rezervelor de grâu, s-a admis acceptarea unei oferte mai scumpe cu 11,3 milioane de lei pentru contractarea a 33,2 mii tone de grâu alimentar, ca diferență dintre prețul anunțat în documentația de atribuire și oferta acceptată. La procedura de achiziție a unui autovehicul, în cadrul căreia nu s-au respectat regulile de descriere a bunurilor (specificații tehnice restrictive), care au limitat concurența între operatorii economici, iar parametrii tehnici luați în ansamblu și valoarea estimată a achiziției au făcut referire la un anumit model de autovehicul, a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 26  de mii de euro (conform cursului oficial Băncii Naționale din Moldova constituie  490 360 de lei.

În anul 2023, a fost organizată procedura de achiziție a 400 de tone de zahăr în valoare de 6 692 592,59 de lei, utilizându-se metoda de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și restricționarea participării altor ofertanți, cu informarea doar a unui singur agent economic. Tot în această perioadă, s-a organizat procedura de achiziție a 16 mii de tone de păcură, prin favorizarea unui singur agent economic, iar în actele de recepționare s-a indicat o cantitate mai mică decât cea livrată de facto.

În alte episoade sunt cercetate procedurile de achiziție a rezervelor de utilaje tehnice de asemenea prin eludarea procedurilor legale: mini-excavator - 3 unități în valoare de  2 324 166 de lei; excavator pe şenile - 1 unitate în valoare estimativă de 1 837 500 de lei;  automacara  - 1 unitate în valoare estimativă de 2 785 000 de lei.

În prezent, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară acțiuni în vederea stabilirii și documentării tuturor persoanelor implicate în acțiunile ilegale menționate cu stabilirea prejudiciului total cauzat bugetului de stat și atragerii la răspundere penală a acestora. În urma perchezițiilor au fost reținuți directorul adjunct al ARM și șeful Direcției Administrare rezerve materiale de stat a ARM.

Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în comun cu CNA. Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.

Copyright © 2024 Centrul Național Anticorupție