Informații de contact
19.07.2016
Subdiviziunea/funcţia

                Numele/prenumele

Număr de telefon

Director

Bogdan Zumbreanu

0 22 257 203

Director-adjunct

Lidia Chireoglo

0 22 257 430

Director-adjunct  Victor Laşcov   0 22 257 425

Serviciul relaţii publice 

Angela Starinschi
Dorina Stînga

 0 22 257 437
 0 22 257 238

Serviciul juridic

Anton Sochircă

 0 22 257 293

Secţia secretariat şi arhivă

Irina Şopeac

 0 22 257 294
 0 22 257 350

Direcţia generală combaterea corupţiei 

Aureliu Suhan

 0 22 257 204

Direcţia generală urmărire penală 

Ion Crudu

 0 22 257 207

Direcţia generală prevenirea corupţiei  

Natalia Istratii

 0 22 257 215

Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

Elena Bedros

 0 22 257 422

Direcţia evaluare instituțională

Olga Ţîju

 0 22 257 352

Direcţia educație anticorupție

Ion Pruteanu

 0 22 257 276

Direcţia cooperare internaţională  Valeriu Cupcea 0 22 257 351

Secţia resurse umane

Victor Filip

 0 22 257 212

Direcţia securitate internă

Oleg Coropat

 0 22 257 213

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale

 

 0 22 257 429

Direcţia generală teritorială "Centru"  

Lilian Cotenco

 0 22 257 246

Direcţia generală teritorială "Nord"  

Ghenadie Tanas

 0 231 2 80 90

Direcţia generală teritorială "Sud"  

Alexandru Ţărnă

 0 299 2 84 72


Copyright © 2019 Centrul Național Anticorupție