Informații de contact
19.07.2016
Subdiviziunea/funcţia

                Numele/prenumele

Număr de telefon

Director

Ruslan Flocea

0 22 257 203

Director-adjunct

Vadim Cojocaru

0 22 257 204

Serviciul relaţii publice 

Angela Starinschi
Ina Voloşciuc

 0 22 257 437
 0 22 257 238

Serviciul juridic

Anton Sochircă

 0 22 257 293

Secţia secretariat şi arhivă

Irina Şopeac

 0 22 257 294
 0 22 257 350

Direcţia generală combaterea corupţiei 

Marcel Tabarcea

 0 22 257 425

Direcţia generală urmărire penală 

Ghenadie Tanas

 0 22 257 207

Direcţia generală prevenirea corupţiei  

Lidia Chireoglo

0 22 257 430

Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

Elena Bedros

 0 22 257 422

Direcţia evaluare instituțională

Olga Ţîju

 0 22 257 352

Direcţia educație anticorupție

Ion Pruteanu

 0 22 257 276

Direcţia cooperare internaţională  Valeriu Cupcea 0 22 257 351

Secţia resurse umane

Victor Filip

 0 22 257 212

Direcţia securitate internă

Gheorghe Scoropat

 0 22 257 213

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale

Serghei Carapunarlî

 0 22 257 429

Direcţia generală teritorială "Centru"  

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198, MD-2004,

e-mail: secretariat@cna.md 

Vitalie Alexandru

 0 22 257 208

Direcţia generală teritorială "Nord"  

mun. Bălţi, str. Dostoevski 12, MD-3100,

e-mail: dgt-nord@cna.md

Mihai Prodaniuc

 0 231 2 80 90

Direcţia generală teritorială "Sud"  

mun. Cahul, bd. Victoriei 11, MD-1701

e-mail: dgt-sud@cna.md

Alexandru Ţărnă

 0 299 2 84 72


Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție