SUERD
19.07.2016

Pe 8 decembrie 2010 Comisia Europeană a aprobat şi a publicat Strategia UE pentru Regiunea Dunării, concretizate într-o Comunicare şi un Plan de Acţiune. Strategia Dunării este un proiect al Uniunii Europene în care sunt incluse ţările ce sunt acoperite de Procesul de cooperare dunăreană: Germania (landurile Baden-Württemberg şi Bavaria), Austria, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, România, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. Dintre aceste state, opt sunt state membre ale Uniunii Europene, iar celelalte sunt implicate în diferite iniţiative de cooperare cu Uniunea Europeană, unele din ele cu scopul declarat de a deveni într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat membre ale UE.

Planul de Acţiune este grupat în patru "piloni" (axele principale) şi 11 domenii prioritare.

Cele patru axe prioritare ale Strategiei sunt: conectivitatea (transport intermodal, cultură şi turism, reţele de energie), protecţia mediului (managementul resurselor de apă, protecţia biodiversităţii şi managementul riscurilor), creşterea prosperităţii regiunii Dunării (educaţie, cercetare, competitivitate) şiîmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă).

Intrarea în etapa de implementare a Strategiei a generat si o noua platforma de comunicare prin crearea principalul portal de informaţii www.danube-region.eu.

Implementarea SUERD la nivel macro-regional

Fiecare din cele 11 domenii prioritare este coordonat de două state din regiune, care asigură implementarea Strategiei prin intermediul Coordonatorilor domeniilor prioritare. Domeniul prioritar 11 ( cooperarea în domeniul securităţii şi combaterii crimei organizate) este coordonat la nivel macro-regional de Germania şi Bulgaria.

Implementarea SUERD în Republica Moldova

Pentru implementarea SUERD în Republica Moldova a fost desemnat un coordonator naţional şi un grup de experţi (reprezentanţi ai instituţiilor relevante strategiei) responsabili de implementarea Strategiei pe cele 11 domenii prioritare (PAC). În calitate de coordonator naţional, a fost desemnat dl Veaceslav Guţuţui, viceministrul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor. Pentru implementarea Strategiie pe PAC 11, sunt responsabili reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi Centrului Naţional Anticorupţie.

Copyright © 2020 Centrul Național Anticorupție