• Prima    /    Rapoarte de expertiză    /    Raport de expertiză anticorupție la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.548 din 21.07.1995, nr.192 din 12.11.1998, nr.753 din 23.12.1999, Codul penal, nr.1104 din 06.06.2002, ș.a. - mecanism nou de liberare de răspundere penală, îmbunătățirea climatului investițional)