<![CDATA[Centrul Național Anticorupție]]> https://www.cna.md/ 23.07.2024 ro https://www.cna.md/ Copyright (c) 2024 https://www.cna.md/Raport de activitate al ARBI pentru 2021 <![CDATA[Raport de activitate al ARBI pentru 2021 // Rapoarte]]> https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=225&id=3994&t=/ARBI/Rapoarte/Raport-de-activitate-al-ARBI-pentru-2021/ În perioada de raport, sarcinile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare ARBI) pentru efectuarea investigațiilor financiare paralele, în privința subiecților cu statut procesual de bănuit și învinuit, au fost dispuse de către organele de urmărire penală și Procuratură, ]]> 01.06.2022 14:19 Raport de activitate al ARBI pentru anul 2020 <![CDATA[Raport de activitate al ARBI pentru anul 2020 // Rapoarte]]> https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=225&id=3993&t=/ARBI/Rapoarte/Raport-de-activitate-al-ARBI-pentru-anul-2020/ La 22.01.2020 a fost aprobat și avizat noul Stat de personal, în varianta modificată, prin suplinirea efectivului Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale cu 17 unități. În perioada de raport, Agenția a recepționat 158 de delegații în privința a 308 ]]> 01.06.2022 14:15 Raport de activitate al ARBI pentru anul 2019 <![CDATA[Raport de activitate al ARBI pentru anul 2019 // Rapoarte]]> https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=225&id=3992&t=/ARBI/Rapoarte/Raport-de-activitate-al-ARBI-pentru-anul-2019/ Efectivul-limită al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, creată prin Legea nr.48 din 30.03.2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare Agenția) și Legea nr.49 pentru completarea unor acte legislative, la 19.12.2019 a fost suplinit cu 17 ]]> 01.06.2022 14:07 Raport de activitate pentru anul 2018 <![CDATA[Raport de activitate pentru anul 2018 // Rapoarte]]> https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=225&id=3991&t=/ARBI/Rapoarte/Raport-de-activitate-pentru-anul-2018/ Reieșind din imperativul legii, care a impus crearea unei subdiviziuni autonome în cadrul Centrului, abilitată cu atribuţii specifice, la 30.03.2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 48 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare Agenția) și Legea nr. 49 pentru completarea unor acte legislative, prin care a fost instituit cadrul legislativ relevant în vederea recuperării bunurilor infracționale. La data de 29 martie 2018, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 62 a fost modificat efectivul-limită al Agenției, fiind completat cu 10 unități. Personalul Agenției deține studii superioare de licență: juridice - 16 colaboratori, economice - 1 colaborator, dintre care 10 colaboratori mai dețin și masteratul în dreptul penal, economic, internațional, administrație publică, fiind admiși și la studii de doctorat. În perioada de raport, Agenția a fost antrenată în executarea a 140 de delegații (parvenite în anul 2018 - 134 de delegații) în privința a 529 de subiecți, din acestea au fost executate 78 de delegații. Urmare a investigațiilor financiare paralele întreprinse, în perioada de referință, au fost indisponibilizate prin aplicarea sechestrului pe 1435 de bunuri materiale şi 103 477 de valori mobiliare ale 153 de subiecți, în sumă totală de 182 122 120 lei.]]> 01.06.2022 13:40